ALEJANDRO ESCOVEDO  W/DON ANTONIO (FROM SACRI CUORI) & BAND

HELGE TIMMERBERG

SCHNIPO SCHRANKE

WALLIS BIRD Home Tour 2017

SUPPORT: SAM VANCE-LAW

OLIVER POLAK – Über Alles

JACOB KARLZON – Now – Tour 2016

Kevin Gates

The Boxer Rebellion

Metric – “Pagans Across The Pond“

Owen Pallett + Balbina